Børnehaven

Inden I starter vil vi bede jer ringe og aftale med stuens voksne, hvordan og hvorledes modtagelsen kommer til at forløbe. Ingen børn er ens, men som ofte opfordre vi til at I skal være med de 3 første dage.

Den første tid vil dit barn blive tildelt en primærvoksen på stuen, som vil tage imod jer.

Den første dag vil du være sammen med dit barn på stuen sammen med den primærvoksen og en lille gruppe børn. Her vil vi informere om dagligdagen og om den fremadrettet modtagelse, samt hvor vi vil lære dit barn bedre at kende.

Hvis muligt kan man evt. selv komme op i Skjold og køre hjem efter frokost eller blive hentet.

Anden dagen prøver I som forældre at trække jer lidt fra stuen eller legepladsen. Enten ved at ”Gå på toilettet” eller sætte jer ind og få en kop kaffe. Dette er en løbende samtale I tager med den primære pædagog.

Tredje dagen er barnet så meget som muligt alene uden forældre, hvis barnet er klar til dette.

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager for jeres barn at vænne sig til børnehavelivet og de nye omgivelser og ansigter. Målet for modtagelsen er at dit barn bliver tryg ved voksne og børn og kan deltage i dagens gang.