Fokus på børns trivsel, sårbare børn -Topi, Sprogvurderinger, relations matrix

 

 

Sprogvurderinger.

 

Vi laver kun sprogvurderinger på børn, hvis der skønnes behov for det, som er ved den mindste usikkerhed på barnets sprogudvikling,

Her ud over testes alle kommende skolebørn i efteråret inden de starter i skole.

 

TOPI

 

 

 

Relations Matrix

Vi laver løbende relations matrix, hvor vi er nysgerrige på relationerne mellem barn barn, deres venskaber, og i forhold til barn voksen relationer, har alle børn voksne der er trygge ved, har god kontakt til mm.

 

Venskaber

Her er vi nysgerrige på om alle har alle en eller flere venner, er de bedste ven for nogen.

Har de gode eller konfliktfyldte relationer. Her bringes alle voksnes observationer i spil.

Der hvor der er den mindste grund til bekymring udabejder vi handleplan for hvordan vi kan støtte barnet bedst muligt.

 

Relation barn voksen

Her er vi nysgerrige på om alle børn har en eller flere voksne de er tætte på, søger til. Har alle voksne gode og tætte relationer til mange børn.

Er der børn med konfliktfyldte relationer, man kan godt have mange gode relationer, samtidig med konfliktfyldte.

Her bringes alle voksnes observationer i spil.

Der hvor der er den mindste grund til bekymring ud arbejder vi handleplan for hvordan vi kan støtte barnet bedst muligt, mindske udfordringer og konflikter.