Forventninger til personalet i Børnehuset Nørregro

Forventninger til personalet i Børnehuset Nørregro

En lille og kort gennemgang af hvad der forventes af personalet i Børnehuset Nørregro, i forældresamarbejdet, i arbejdet med børn, med samarbejdspartnere, og kollegialt i børnehuset.

 

Det er personalets ansvar at fremstå;

 

Imødekommende

Som ansat repræsenterer du institutionen, derfor må du forholde dig aktivt, når du møder nye forældre, præsenter dig, og hør om du kan hjælpe med noget, dette gør sig også gældende når du møder andre besøgende og leverandører.

Inden / eller når du starter, vil det være godt hvis du laver et lille skriv med et lille billede på, som fortæller lidt om hvem du er, hvad du er ansat som, og med et billede.

Vi tager et billede som vi sætter på nettet, og ved den gruppe du arbejder i.

Imødekommen og opsøgende forventes det også man er, i personalesamarbejdet.

 

Omgangstonen

Omgangstonen i Nørregro, er altid venlig, omsorgsfuld og humoristisk, og bygger på en anerkendende tone og et glimt i øjet.

Pas på med ironi og sarkasme både i medarbejdergruppen, i børnegruppen bruger vi ikke sarkasme, og er meget forsigtige med ironi, men vi kan godt lave fis og ballade og fortælle røverhistorier.

Det er vigtigt at lytte til børnene, og at vi som voksne er imødekommende over for den enkeltes særlige behov, at vi kan sætte lege i gang, og invitere os selv ind i deres leg.

Når du fordyber dig fuldstændig i leg, er det vigtigt du enten sikre dig at andre bevarer overblikket imens, og at dine kollegaer og du er enige om der er rum til det.

Ellers skal du altid sikre dig at du kun er så fordybet, at du stadigvæk kan bevare overblikket på alle børnene.

Hygiejne:

Det er nødvendigt med et højt hygiejne niveau i en daginstitution hvor mange børn, personaler og forældre færdes. Hygiejne er med til at mindske sygefravær hos både børn og voksne.

Vask dine hænder ofte, altid efter bleskift, tørret snot næser, samt ved hjælp til toilet besøg, benyt også opstillet håndsprit. (brug altid engangshandsker ved bleskift med mere end tis, eller ved opkast)

Få forklaret om der er andre særlige forhold på gruppen, og en god intro i at skifte bleer hvis du aldrig har prøvet det før.

De er vores alt afgørende holdning, og pædagogiske overbevisning Alle børn har ret til nærværende voksne.

Nærværende voksne er:

- når den voksne er imødekommende for barnets henvendelse og behov

- at børnene bliver taget godt imod, man siger hej og farvel til alle børn og forældre hverdag.

- at de bliver set og hørt

- Inddrager børn i fællesskabet

- er engageret i leg, samvær mm

- at barnet kan få lov til at fordybe sig

- Voksne der skaber tid til fordybelse

- Arbejde i små grupper

- bare være sammen og tilstede i samværet med børnene

Handlinger der hæmmer nærvær:

- at den voksne ikke er imødekommende og opmærksom

- at fokus ikke er på de / det barn der kommer ind ad døren

- at fokus er på de voksne og ikke på børnene

 

Faglighed

Børn har ret til kompetente voksne med en høj faglighed, vi er faglige når vi;

Kan sætte ord på vores handlinger. Vi kan sætte fagligheden i spil over for hinanden. Har mod på udvikling. Når vores faglighed udspiller sig i praksis med børnene. Når vores aktiviteter og indretning afspejler børnegruppernes udvikling og behov. Når vi formår at lade børnenes tegn og optagethed spille med i vores aktiviteter og projekter.

 

Vi kan løbende styrke vores faglighed ved;

At have løbende faglige dialoger og debatter. At deltage i efteruddannelse og kurser. Turde modtage og give konstruktiv sparring. Løbende forholder os til spændende og relevante teorier. At kunne dokumentere og beskrive vores faglighed og overvejelser. Udvikler fælles fagligt sprog.at være professionelle i vores samarbejde

 

Kommunikation

Vi er gode rollemodeller, samarbejdspartnere og kollegaer når vi er gode til at kommunikere, det kræver at vi alle er;

 

 • aktivt lyttende
 • ordentlige
 • ærlige
 • ydmyge
 • åbne
 • gode til at give konstruktiv feedback
 • Videre giver relevant og nødvendige informationer til kollegaer,
 • taler pænt
 • Er imødekommende
 • Deltager på de rette møder
 • Overholder og handler på aftaler
 • Opsøgende og fortællende til forældre, i en faglig kontekst.

Med venlig hilsen Bestyrelse, ansatte og ledelse.