Velkommen til Børnehuset Nørregro,

En lille institution midt på Nørrebro.

 

Børnehuset Nørregro består af 45 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn fordelt på 4 stuer. 

 

Børnehaven tager dagligt med bussen til Skjold, vores udflytter i Lynge. Det er et institutionshus med en stue i hver ende, og kontor og køkken i midten, omgivet af verdens bedste legeplads, klatretræer, marker og Krogenlund skoven.

 

Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det at vi er selvejende betyder, at der er et højere forældreengagement end i kommunale institutioner, da forældrebestyrelsen sammen med ledelse og personalet, sætter de overordnede principper for børnenes dagligdag.

 

Leder: Gitte Friis 

 

Det lille gule hus

Læssøesgade 22

2200 København N  

 

Skjold

Rosenlundvej 25 A

3540 Lynge

 

 

Telefon i det lille gule hus: 35 35 50 01

Telefon i Lynge: 35 35 50 01

E-post: