Forældremøder og -samtaler

Forældresamtaler
Nye forældre indkaldes til en forældresamtale et par måneder efter barnets start.
I denne samtale snakker vi om, hvordan indkøringen af barnet er forløbet, og
hvordan det har det nu. (3 mdrs. samtale)

 

Et vigtigt formål med denne samtale er,  at vi lære barnet at kende, deler perspektiver fra dagligdagen i hjemmet og i børnehaven, og at vi voksne kan lære hinanden lidt bedre at kende, så det er nemmere senere at snakke sammen om stort og småt.Her ud over holdes der løbende samtaler, hvis vi eller forældrene har behov herfor.

 

I børnehaven holdes der oktober / november er der skoleparatheds samtaler.


Forældremøder

Der bliver fast afholdt forældremøder 2 gange om året.

Et om efteråret, og et til foråret her er der altid valg til forældrebestyrelsen på programmet, samt noget om hverdagen i børnehaven.


Forældrekaffe

forældrebestyrelsen inviterer løbende til forældrekaffe, et hyggeligt socialt tilbud, under uformelle rammer.