Forældresamarbejdet

Vores værdigrundlag for forældresamarbejdet er udarbejdet på baggrund af et forældremøde om emnet samt en opsamling og viderebearbejdelse af dette. Hvad angår forældresamarbejdet, mener vi, at tillid er et centralt begreb.

 

Tillid

Et godt samarbejde bygger først og fremmest på tillid. Når barnet starter i børnehaven, er det vores ansvar at få talt med de nye forældre, så de føler sig velkomne og trygge ved at komme til os med små og store problemer. Vi skal være imødekommende.

 

Når barnet har været et par måneder i børnehaven, afholder vi et møde med forældrene. Formålet med dette møde er selvfølgelig at fortælle om, hvordan det går i børnehaven med barnet, men forældrene kan også fortælle om barnets liv før det startede i børnehaven.

 

Forældreaktiviteter:

Forår: Arbejdsdage i byen eller på landet hvor vi får lavet nogle gode ting og spiser sammen.

Sommer: Fællesspisning i Læssøegade.

Efterår: Skovtursdag i Skjold, hvor der er mulighed for at komme op i klatretræet og se pengetræet i skoven. Forældrekaffe med Halloween-tema.

Vinter: Lygtefest i Skjold.