Forældresamarbejdet

Vores værdigrundlag for forældresamarbejdet er udarbejdet på baggrund af et
forældremøde om emnet, og opsamling og viderebearbejdelse af dette. I forhold til forældresamarbejdet mener vi, at tillid er et centralt begreb


Tillid
Et godt samarbejde bygger først og fremmest på tillid. Når barnet starter i
børnehaven er det vores ansvar, at vi får snakket med de nye forældre, at de
føler sig velkomne og trygt kan komme til os med små og store problemer. Vi
skal være udfarende. 


Når barnet har været et par måneder i børnehaven holder vi et møde med
forældrene. Meningen med dette er selvfølgelig, at vi fortæller om, hvordan
det går i børnehaven med barnet, men forældrene kan også fortælle om
barnets liv før det startede i børnehaven.


Forældreaktiviteter:

 

Forår:

Arbejdsdage i byen eller på landet, hvor vi får lavet nogle gode ting og spiser sammen.

 

Sommer:

Fællesspisning i Læssøegade..

 

Efterår:

Skovtursdag i Skjold, hvor der er mulighed for at komme til klatretræet og pengetræet i skoven.

Forældrekaffe med Halloween tema.

 

Vinter:

Lygtefest i skjold