Gruppernes arkiver

Fokuspunkter, planlægning for aldersgrupperne og evaluering

I løbet af sin børnehavetid i Nørregro vil dit barn komme gennem tre gruppeforløb. Grupperne er aldersopdelte.

 

Man starter som Haletudse, dernæst bliver man Løvfrø og man slutter af med at være Veteran.

 

Haletudserne

I det første gruppeforløb handler det for en stor del om at lære at gå i børnehave:

 

Børnene skal feks lære selv at tage tøj på, deltage i borddækning, komme når de voksne kalder,

og de skal lære at lege med hinanden.

 

De får kendskab til forskellige materialer, eksempelvis saks, lim, maling og pensel.

 Aktiviteterne, de bliver præcenteret for, er med til at udvikle deres forskellige kompetancer.

 

Løvfrøerne

I dette gruppeforløb lægger vi vægt på at videreudvikle børnenes sociale kompetencer, med aktiviteter, hvor børnene skal arbejde sammen. Det kan være at give hinanden en hjælpende hånd over en forhindring i skoven, at lave stafetløb i to hold, eller lege restaurant.

 

Nogle børn i denne aldersgruppe vælger selv ofte at tegne, mens andre helst vil lege.

For at støtte de sidstnævnte, vil børnene somme tider få til opgave at tegne en tegning.

 

Løvfrøerne kommer tit i skoven.

Veteranerne

I det sidste gruppeforløb i børnehaven, får børnene en opgavebog som der arbejdes med nogle dage med det formål at lave en blid overgang til skolen. Børnene trænes i at sidde og løse en opgave, nogle individuelt og andre sammen med gruppen.

 

Derudover får de øvelser i regellege.

 

I veterangruppen kommer børnene endvidere på nogle ture ud af huset. Udover at give børnene nogle gode kulturelle oplevelser, har turene det formål, at lære børnene mere om hvordan man opfører sig ude blandt andre mennesker, i bussen/toget, teatere ect.

 

Veteranerne kommer på minikoloni, hvilket betyder, at de har to overnatninger i Skjold. 

 

 

 

 

 

< klik dig videre i menuen