Modtagelse af nye børnehavebørn i Børnehuset Nørregro

Når dit/jeres barn skal starte i børnehave, er der sikkert mange ting, I gerne vil vide. Vi vil forsøge at svare på de mest almindelige spørgsmål, men der kan også være mere individuelle spørgsmål, der afhænger af barnet og forældrene. 
Hvis du er i tvivl om noget vedrørende dit barns hverdag i børnehaven, er du velkommen til at spørge. På samme måde vil vi også henvende os til jer forældre, hvis vi er i tvivl om forhold, der vedrører det enkelte barns trivsel og opvækst.

 

Kommunikation mellem hjem og institution

I skal forberede jer på en helt anderledes og mindre detaljeret kommunikation end I er vant til fra vuggestuen. Det er derfor rigtig vigtigt, at I henvender jer til os eller til Gitte, hvis I oplever noget, der undrer jer, bekymrer jer eller gerne vil have uddybet. Vi har altid tid til en snak eller en samtale, hvor vi kan drøfte bekymringen/situationen - og erfaring fortæller os, at de fleste ting løses gennem denne dialog. 

Vi informerer om dagligdagens aktiviteter på Aula med billeder og tekst.

 

Barnets opstart

Når dit barn skal starte i børnehaven, skal det igen til at lære en ny kultur at kende. En del af denne kulturtilegnelse går ud på at finde ud af, hvilke ting fra barnets tidligere oplevelser, der kan bruges i barnets nye børnehave. I den første periode vil barnet derfor være udsat for et bombardement af indtryk. I skal dog ikke være bekymrede som forældre, for børn opdager hurtigt, hvad det nye går ud på, og hvordan det kan indgå i de nye fællesskaber.

 

I skal også være klar over, at barnet nu starter i børnehaven. Det en større verden, der er flere børn end i vuggestuen, personalet er færre pr. barn, og det kan godt virke både kaotisk og uoverskueligt, men som regel behersker vi faktisk dette "kaos", og det er mindre uoverskueligt end man først antager. Vi kan godt have travlt og samtidig have overblik over situationen.


Når jeres/dit barn starter i Børnehuset Nørregro, vil der være en der er ansvarlig for at tage imod dit barn, men modsat vuggestuen er det vigtigt, at dit barn også hurtigt lærer de andre at kende, danner relationer til alle de voksne på stuen og lærer børnene at kende.

 

Rent praktisk vil alle børn have godt af nogle forholdsvis korte dage i den første tid i børnehaven. Hvor lang denne "første tid" kan og skal være, er meget forskellig fra barn til barn, men vores anbefaling er 3-5 dage. Her må vi sammen hjælpe hinanden med at vurdere barnets robusthed undervejs.

Opstartens forløb
Første dag kommer I med bussen herop. Mens barnet går lidt på opdagelse, kan vi snakke lidt om barnet - bruger det sut, sover til middag, bruger ble, har særlige ritualer, allergier, behov el. lign. Og vi kan fortælle lidt mere om os og de næste dage.


Anden dag kommer I også sammen med barnet, hvor vi anbefaler, at I går en tur på en halv til hel time, afhængigt af hvad vi sammen vurderer, at barnet er klar til.


Tredje dag kommer I igen med barnet, som vil være her uden jer i formiddagstimerne, spise frokost med jer, og så kommer I og putter barnet sammen med os, eller I tager hjem. Inden I tager hjem, tager vi en snak om, hvorvidt barnet er klar til at køre med alene næste dag.

Ovenstående plan kan nuanceres lidt i forhold til, hvor jeres barn er.

I opstarten er det især vigtigt, at I er klare i jeres kropsprog.

Når I siger farvel, skal I vise, at I står ved det. Barnet kan godt vise utryghed eller at det gerne vil være sammen med mor og far hele dagen hver dag, og det er helt naturligt, men barnet bliver ikke hjulpet ved, at I siger farvel og samtidig viser noget andet ved at blive stående for at aflæse barnets reaktion.


Gør det til en dyd, at sige det I gør, og gør det I siger!

På den måde skaber I tryghed for jeres barn. Barnet må gerne græde og vise følelser, vi skal nok trøste det, og vi fortæller selvfølgelig, hvis barnet er utrøsteligt. Vi sender jer et foto, så hurtigt vi kan, så I kan se, at barnet er okay. Nogle børn vader ind i børnehaven, som om de aldrig havde prøvet andet, og reagerer først på skiftet efter dage eller uger.

Vi henstiller til, at mobiltelefonen er slukket. Det er vigtigt for barnet og for os, at I som forældre er nærværende og tilgængelige. Vi forventer derudover af jer, at I har lyst til at give en hånd med, hvor der er behov.

 

I har fået tilsendt en lille pjece, læs den, og gem den som en opslagsbog, der er mange gode informationer og svar på spørgsmål. Personalet vil også være nysgerrige og spørge om forskellige ting vedrørende barnet.